• 22.jpg
 • kohorta_sajt5.jpg
 • 5.jpg
 • 24.jpg
 • 8.jpg
 • head14.jpg
 • 10.jpg
 • headoshaj.jpg
 • 20.jpg
 • 14.jpg
 • head6.jpg
 • head_dim.jpg
 • 29.jpg
 • 27.jpg
 • 19.jpg
 • 6.jpg
 • head12.jpg
 • head5.jpg
 • kohorta_sajt2.jpg
 • head_oshd.jpg
 • head9.jpg
 • 7.jpg
 • kohorta_sajt3.jpg
 • 44.jpg
 • head26rod.jpg
 • 28.jpg
 • kohorta_sajt.jpg
 • head11.jpg
 • 21.jpg
 • 23.jpg

Udruga: U?lani se i TI!

udruga7

Zato se u?laniti u Udrugu navija?a ''Kohorta Osijek''?

Zbog moralnog ?ina i iskazivanja pripadnosti grupi ?lanstvom u Udruzi

Zbog statuta Udruge i zakona Republike Hrvatske, prema kojem sve osobe koje borave u prostorijama Udruge moraju biti njezini ?lanovi

Zato to u?lanjivanjem ostvaruje popust na gostuju?e utakmice i mogu?nost sudjelovanja u aktivnostima Udruge

Udruga broji preko 500 ?lanova i svojim u?lanjivanjem pomae njezinom radu i ja?anju navija?ke skupine

Zato to sa 10 kuna kojima plati ?lanarinu pomae izradi navija?kih rekvizita, prire?ivanju koreografija, odlasku na gostuju?e utakmice

Isklju?ivo ?lanovi Udruge imaju mogu?nost kupnje ulaznice za Jugoisto?nu navija?ku tribinu Gradskog vrta, ?ija je cijena tako?er 10 kuna

Zato to u?lanjivanjem biljei 13 godinu rada Udruge i postaje dio tradicije ovog grada, kluba i skupine

Zato to smo jedna od najve?ih, najbrojnijih i nesumnjivo najja?ih Udruga u Slavoniji i Baranji

?lanstvo je tajna i privatna stvar Udruge, tvoje osobne podatke Udruga ?uva samo za svoj osobni registar

U?laniti se moete u radnom vremenu Udruge: Srijeda, ?etvrtak, petak od 18-22h, te prije svake doma?e utakmice.